Community art

Community art is sociale interventie in een wijk of bij een bepaalde doelgroep, om de wijk meer leefbaar te maken, wijkbewoners met elkaar te verbinden en bewoners te empoweren. Kunst is hierbij een krachtig middel. Bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan een activiteit waarbij ze op een artistieke manier worden uitgedaagd. De verbeelding gebruiken bij theater, beeldende kunst, dans, muziek, literatuur of een combinatie van deze kunstvormen. Samen werken aan een gezamenlijk resultaat. 

Podium Huzum is een wijkproject voor Huizum-West die binnenkort van start gaat.
Park Podium en UIT in de Wijk zijn activiteiten die door Wilde Wijk georganiseerd worden in het mooie Julianapark. 

Grab a chair 
De gedachte achter community art heb ik geleerd bij project Grab a chair waaraan ik heb meegewerkt. Tijdens project Grab a chair van Stichting Cultuur Verbindt werden mensen uitgenodigd om van een gewone stoel een artistieke stoel te creëren en die vervolgens op reis te sturen! De vele stoelen nodigden iedereen uit om naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad te komen. De workshops hebben we gehouden op scholen, in buurt- en verzorgingshuizen en op festivals. Daarnaast werden regelmatig etentjes gehouden, gerund door vrijwilligers. Een gezamenlijke maaltijd om mensen te ontmoeten.