Community art

Froukje is oprichter van stichting Wilde Wijk  om sociaal culturele activiteiten voor bewoners van Huizum-West te organiseren. Onder andere community art project Podium Huzum, met wervende workshops, verbindende activiteiten en een Open Podium.
Jaarlijks wordt Park Podium georganiseerd in het mooie Julianapark. 

Community art is sociale interventie in een wijk of bij een bepaalde doelgroep, om de wijk meer leefbaar te maken, wijkbewoners met elkaar te verbinden en bewoners te empoweren. Kunst is hierbij een krachtig middel. Bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan een activiteit waarbij ze op een artistieke manier worden uitgedaagd. De verbeelding wordt gebruikt bij theater, beeldende kunst, dans, muziek, literatuur of een combinatie van deze kunstvormen. Bewoners werken aan een gezamenlijk resultaat.