Wilde Wijk

Froukje is oprichter van stichting Wilde Wijk. Deze organisatie brengt bewoners bij elkaar en verbindt hen middels community art. Onder andere wijkproject Podium Huzum, met Wervende workshops, Verbindende activiteiten en een Open Podium. Jaarlijks wordt Park Podium georganiseerd in het mooie Julianapark. 

Samen zorgen we voor minder eenzaamheid en meer leefbaarheid in de wijk. Kunst en cultuur is hierbij een krachtig middel. Want hoe mooi is het als bewoners elkaar beter leren kennen, elkaars verschillen leren waarderen en elkaar gaan ondersteunen.

Community art is sociale interventie in een wijk of bij een bepaalde doelgroep, om de wijk meer leefbaar te maken, wijkbewoners met elkaar te verbinden en bewoners te empoweren. Bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan een activiteit waarbij ze op een artistieke manier worden uitgedaagd. De verbeelding wordt gebruikt bij theater, beeldende kunst, dans, muziek, literatuur of een combinatie van deze kunstvormen. Bewoners werken aan een gezamenlijk resultaat. 

Neem een kijkje bij Wilde Wijk: www.wildewijk.nl