Wilde Wijk

Wilde Wijk brengt bewoners met elkaar in contact en verbindt door middel van sociaal culturele activiteiten.
Samen zorgen we voor minder eenzaamheid en meer leefbaarheid in de wijk.
Want hoe mooi is het als bewoners elkaar beter leren kennen, elkaars verschillen leren waarderen en elkaar gaan ondersteunen. Kunst en cultuur is hierbij een krachtig middel.

Wijkproject Podium Huzum, community art speciaal voor de wijk Huizum-West.
Met wervende workshops, verbindende activiteiten en een open podium met feuilleton….

Vele activiteiten om aan deel te nemen:
Forumtheater, locatietheater, een wijkkoor, een huiskamer filmfestival.
Voor bewoners, door bewoners.

Neem een kijkje op Wilde Wijk
www.wildewijk.nl