Geen categorie

Creatieve mensen

Csikszentmihalyi heeft ruim negentig kunstenaars en wetenschappers ondervraagd en beschrijft zijn bevindingen in het wetenschappelijk onderzoek ‘Creativiteit’ (2011). Hij ontdekte tien specifieke gebieden waaraan een creatief mens zou voldoen. Hieraan vooraf noemt hij als overkoepelende kenmerken ‘complexiteit’ en ‘paradoxaal’. De creatieve mens zou veelzijdige tegenstrijdige uitersten in zich hebben. 

De tien gebieden van creatieve mensen (verkorte versie):
1) Creatieve mensen hebben enorm veel lichamelijke energie, maar zijn ook vaak stil en rustig. Het veelal bezig en in beweging zijn wordt afgewisseld met veel pauzeren, om tussendoor hun batterij op te laden.
2) Zij zijn doorgaans slim maar tegelijkertijd naïef. Een zekere onvolwassenheid, zowel emotioneel als in intellectuele zin gaan hand in hand met de diepste inzichten.  Zij kunnen convergent en divergent denken goed combineren.
3) Creatieve mensen beschikken over een combinatie van speelsheid en disciplineverantwoordelijkheid en onverantwoordelijkheid, een speelse lichthartige houding, vastberadenheid, geduld en doorzettingsvermogen. Scherpzinnig beschouwer van de samenleving.
4) Zij schommelen tussen fantasie en verbeelding enerzijds en diepgewortelde realiteitszin anderzijds. Ze blijken oorspronkelijk te zijn.
5) Creatieve mensen combineren extraversie en introversie. Zij vinden het belangrijk om anderen te ontmoeten, gesprekken te voeren en ideeën uit te wisselen. Maar het overdenken en beschrijven van ideeën doen ze alleen. Ze kunnen goed alleen zijn/werken.
6) Zij zijn tegelijkertijd opvallend bescheiden en trots. Zelfbewust. Ambitieus en onbaatzuchtigCompetentie en samenwerking.
7) Creatieve mensen vermijden over het algemeen strikte rolpatronen. Zij neigen tot psychologische androgynie, zowel mannelijk als vrouwelijk. Ze hebben het vermogen om tegelijk agressief en zorgzaam, gevoelig en hard, dominant en onderdanig te zijn. Afhankelijk van de situatie, zonder dat geslacht een rol speelt.
8) Zij zijn zowel traditioneel enconservatief als opstandig en iconoclastisch. Bereid om risico’s te nemen. 
9) Zij zijn gedreven en objectief, betrokken en onpartijdig, kunnen afstand nemen. Yin en yang.
10) Door hun openheid en gevoeligheid worden ze blootgesteld aan pijn en leed, maar ook aan heel veel genot. Kwetsbaar. Voelen zich vaak eenzaam en niet begrepen. 
De belangrijkste eigenschap is het vermogen om te genieten van het scheppingsproces op zich. 

 

.