Buurtproject

In onze wijk Huizum-West heeft in 2016-2017 een renovatie plaatsgevonden bij 55 sociale huurwoningen.
De karakteristieke woningen kregen een nieuw dak met zonnepanelen en isolerende voorzetgevels en werden voorzien van verschillende warmtepompen en mechanische ventilaties. De hele verbouwing zou 3 tot 6 weken duren waarbij we in de woning konden blijven wonen….

Het pilot-project van overheid, bouwbedrijf en woningstichting werd een langdurige en ingrijpende renovatie waarbij veel bewoners het als proefkonijn zwaar te verduren hebben gehad. Vaak werden afspraken niet nagekomen en klachten werden ontlopen. Nu hebben veel huurders te maken met verminderd wooncomfort wegens allerlei ongemakken zoals geluidshinder, kou en tocht in huis en allerlei gezondheidsklachten. Juist kwetsbare bewoners zijn de dupe geworden, ze vinden het lastig voor zichzelf op te komen en zich te weren tegen het overwicht van zo’n woningcorporatie. Bewoners zijn boos omdat ze onmacht en frustratie voelen.

Als bewoners wilden we werken aan ons eigen herstel. Via een buurtproject wilden we de negatieve stemming omzetten in een positieve mindset. Mensen in hun kracht zetten met sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Positieve energie: ópgewekt door de wijk!

Doelstellingen: meer sociale cohesie en leefbaarheid in onze buurt, het versterken van eigenwaarde, meer zelfbewust en het vergroten van weerbaarheid.

Brommende warmtepompen, zoemende ventilaties, het machtsvertoon van de woningcorporatie en alle andere storingen gaan we achter ons laten. De spanning willen we ontladen, anders slaan bij ons de stoppen door!  
Met het inschakelen van ontspannende projecten gaan we ons opladen met Positieve Energie zodat we opgewekt door de wijk kunnen! Bewoners meer vermogen geven om het leven aan te kunnen.