Buurtproject

In onze wijk Huizum-West heeft een langdurige en ingrijpende renovatie plaatsgevonden. Onze huizen werden voorzien van verschillende zonnepanelen, warmtepompen en mechanische ventilaties.
De goede bedoelingen van overheid, bouwbedrijf en woningstichting pakken soms anders uit.
Het werd een pilot-project waarbij we het als proefkonijn zwaar te verduren hebben gehad.

Nog steeds hebben huurders te maken met de lange nasleep van de renovatie omdat er nog allerlei ongemakken worden ervaren: oa. gezondheidsklachten, geluidshinder en verminderd wooncomfort. Veel kwetsbare bewoners zijn hiervan de dupe geworden, ze vinden het lastig voor zichzelf op te komen en zich te weren tegen het overwicht van zo’n woningcorporatie. Bewoners zijn boos omdat ze onmacht en frustratie voelen.

We hebben de woningstichting nu eindelijk zover dat ze onze klachten serieus nemen. Na het in kaart brengen van de gezamenlijke ongemakken en individuele wensen wordt een plan van aanpak gemaakt om de problemen, in samenwerking met de bewonerscommissie, te gaan oplossen. Dat is heel goed nieuws!

We willen als bewoners nu ook zelf werken aan ons herstel. Via een buurtproject gaan we de negatieve stemming omzetten in een positieve mindset. Mensen in hun kracht zetten met sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Positieve energie: ├│pgewekt door de wijk!

Doelstellingen: sociale cohesie in de wijk, meer leefbaarheid, versterken van eigenwaarde, bewustmaking, verbinding, meer zelfbewust, het vergroten van veerkracht en weerbaarheid.

Wil je meedenken om bijzondere activiteiten te doen voor en met de bewoners uit de wijk?
Wil je ons sponsoren?