Community art

Community art is sociale interventie in een wijk of bij een bepaalde doelgroep, om de wijk meer leefbaar te maken, wijkbewoners met elkaar te verbinden en bewoners te empoweren. Kunst wordt hierbij gebruikt als krachtig middel. Bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan een activiteit waarbij ze op een artistieke manier worden uitgedaagd. Je verbeelding gebruiken bij theater, beeldende kunst, dans, muziek, literatuur of een combinatie van deze kunstvormen. 

Grab a chair is een community art project waaraan ik heb meegewerkt.                                                                                                      “Steek je handen uit de mouwen en creëer je eigen Picasso op 4 poten.”                                                                                                         Tijdens project Grab a chair van Stichting Cultuur Verbindt werden mensen uitgenodigd om van een gewone stoel een artistieke stoel te creëren en die vervolgens op reis te sturen! De vele stoelen nodigden iedereen uit om naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad te komen. De workshops hebben we gehouden op scholen, in buurt- en verzorgingshuizen en op festivals.