cultuurparticipatie

Iedereen heeft recht op een culturele ontwikkeling.
Het deelnemen aan kunstzinnige activiteiten heeft aantoonbaar een heilzame werking op de bewoners.
Bij cultuurparticipatie gaat het om de beleving: de ervaring van het maakproces zelf is kunst geworden.
Kunst draagt hiermee bij aan een stabiele, zekere samenleving.

Sociale interventie in een wijk door een kunstenaar, met maatschappelijke doelen:
het uitbouwen van een sociaal netwerk en het bevorderen van een positief zelfbeeld. Bewustwording, sociale verbinding en welbevinden zijn de sociale effecten.