cultuurparticipatie: kunst met een doel

Iedereen heeft recht op een culturele ontwikkeling.
Het deelnemen aan kunstzinnige activiteiten heeft aantoonbaar een heilzame werking op de bewoners.
Bij cultuurparticipatie gaat het om de beleving: de ervaring van het maakproces zelf is kunst geworden.
Kunst draagt hiermee bij aan een stabiele, zekere samenleving.

Sociale interventie in een wijk door een kunstenaar, met maatschappelijke doelen:
het uitbouwen van een sociaal netwerk en het bevorderen van een positief zelfbeeld. Bewustwording, sociale verbinding en welbevinden zijn de sociale effecten.

Momenteel ben ik een buurtproject aan het ontwikkelen: Positieve energie, opgewekt door de wijk!